Algemene voorwaarden

 1. Deze overeenkomst verplicht beide partijen tot naleving van de bepalingen genoemd in de overeenkomst.
 2. Het gehuurde is uitsluitend bestemd als vakantiewoning. Permanente bewoning is niet toegestaan zonder overleg en contractueel door beide partijen ondertekent supplement bij de overeenkomst.
 3. Vertrektijd op de vertrekdag uiterlijk om 10.00 h. Aankomsttijd op de dag van aankomst vanaf 16.00 h. Anders dan hier aangegeven alleen in overleg en met schriftelijke toestemming van verhuurder.
 4. Bij geplande aankomsttijden op het vliegveld van na 23.00 h, tijdens het boeken van uw vliegticket, zal een toeslag per boeking worden berekend van € 10,- en bij aankomsten na 24.00 h zal een toeslag van € 20,- worden berekend. Bij aankomst met eigen vervoer zal na 23.00 h een toeslag van € 20,- worden berekend.
 5. Normaal verbruik van elektra is inbegrepen. Bij een verbruik boven de 100 KWh per week ( Airco) zal € 0,25 per kWh met de borg verrekend worden.
 6. Bij einde van de huurperiode dienen de sleutels bij de verhuurder of sleuteladres te worden ingeleverd, waarbij inspectie van het huis ten aller tijde mogelijk is.
 7. Het is verboden om open vuur op het terras of tuin te maken i.v.m. brandgevaar.
 8. Huisdieren zijn alleen toegestaan in overleg en met schriftelijke toestemming van verhuurder en mogen bij aanwezigheid geen directe overlast of gevaar veroorzaken voor bewoners of bezoekers van de urbanisatie of park. Honden dienen aangelijnd te worden.
 9. Huisvuil dient in de containers, welke bij het park langs de weg staan, te worden gedeponeerd.
 10. Huurder dient zich als goede huisvader te gedragen.
 11. Huurder is verplicht de huisregels van het park na te leven, welke in het park staan aangegeven.
 12. Huurder is niet toegestaan om geluidsdragers op een hoog volume te zetten, zodanig dat de direct omwonenden hier hinder van zouden kunnen ondervinden.
 13. Huurder is niet toegestaan om enige veranderingen aan het pand of inboedel door te voeren.
 14. Huurder is verplicht om per omgaande de eigen breuk van servieswerk of enigerlei schade te vervangen en dit voor vertrek aan de verhuurder door te geven.
 15. Huurder is verantwoordelijk voor verlies van sleutels en/of afstandsbediening van de garage, welke zijn overhandigd bij aanvang van de huurperiode. Bij verlies van sleutels en/of afstandsbediening worden de kosten van de sleutels en afstandsbediening en het arbeidsloon tot vervanging van, aan de huurder door berekend. U dient dit contant ter plaatse te betalen.
 16. Huurder verzekert zich ervan bij het verlaten van het huis het eventueel aanwezige zonnescherm in te draaien en de huurwoning af te sluiten. Wij adviseren ten zeerste de rolluiken, louvredeuren en hekwerk te sluiten wanneer u de huurwoning verlaat.
 17. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van inbraak en verlies van persoonlijke eigendommen.
 18. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, door huurders opgelopen in of rond de woning, alsmede in het park en het (gemeenschappelijke) zwembad.
 19. Verhuurder heeft het recht om huurders te weigeren die met meer personen komen en verblijven dan dat er staat omschreven voor de maximale bezetting van de woning.
 20. Verhuurder is niet aansprakelijk voor uitval van elektrische apparaten maar dienen in overleg bij een defect gerepareerd of vervangen te worden door beheerder.
 21. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of vergissingen in de omschrijvingen van de huurwoningen.

Betalingsvoorwaarden
De aanbetaling bedraagt 25 % van de totale huursom en dient 10 dagen na de reservering te worden voldaan. Restant van de huursom dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van uw verblijf en huurperiode te worden voldaan. Bij boekingen binnen 8 weken voor aanvang van uw verblijf, dient het volledige huurbedrag te worden voldaan. De boeking is pas definitief als verhuurder de aanbetaling of huursom op z’n rekening heeft staan. De betaling kan alleen per bank plaatsvinden t.n.v. K.P.M. Bekker op rekeningnummer: NL03 ABNA 0623 5909 05 o.v.v. Prima Spanje. Uw betalingsafschrift met deze huurovereenkomst is uw boekingsbevestiging.

Annuleringsvoorwaarden
* Bij annulering tot 3 maanden voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 25%.
* Bij annulering van 3 maanden tot 2 maanden voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 35%.
* Bij annulering van 2 maanden tot 1 maanden voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 60%.
* Bij annulering van 1 maanden tot 14 dagen voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 80%.
* Bij annulering tot 14 dagen tot de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 100%.

Borg
De borgsom ontvangt u binnen 1 week op uw bankrekening retour na controle en eventuele verrekening van schade, breuk of vermissing van goederen of het niet in nette staat achterlaten van de woning. Wij verzoeken u de woning in goede en nette staat achter te laten zodat de volgende huurders de woning vanaf 16.00 h kunnen betrekken en de gebruikte handdoeken en bedlinnen in de wasmachine te deponeren.

Ten slotte
Wij adviseren u ten zeerste een annuleringsverzekering af te sluiten en een kopie van het voorblad van de polis aan ons toe te sturen. Eventuele annulering dient altijd per omgaande schriftelijk aan verhuurder te worden bevestigd. Wij stellen tevens als voorwaarde dat de huurder een eigen W.A. verzekering heeft afgesloten. Op de tussen Prima Spanje en de huurder gesloten overeenkomst is alleen het Nederlandse recht van toepassing.